CV

prof. dr. RITA ŽUKAUSKIENĖ

Mokslinių interesų kryptys

Raidos psichologija, asocialaus elgesio psichologija, pozityvioji psichologija, psichologinių tyrimų metodologija

Išsilavinimas

Psichologijos specialybė (Vilniaus universitete)

Akademiniai laipsniai

1998: Socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktarė

2000 Socialinių mokslų srities psichologijos krypties docento vardas

2004 Habilitacijos procedūra slots canada online

2007 Socialinių mokslų srities profesoriaus pedagoginis vardas

Dabartinė darbovietė ir pareigos

2002 – 2004 Lietuvos teisės universiteto Psichologijos katedros docentė

2005- Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros profesorė

2005 -2007 Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros vedėja

Ankstesnė darbovietė ir pareigos

1983-2002 Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Psichologijos katedra: 1983 – 1993 asistentė, 1993 – 1998 doktorantė; 1998-1999 vyr. asistentė; 2000-2002 docentė; dėstomi dalykai: raidos psichologija, socialinė psichologija, asmenybės psichologija. How do I download AutoCAD LT 2024:https://abcoemstore.com/product/autodesk-autocad-lt-2024/? Autodesk provides download and install instructions for individuals and administrators.

Magistrantūros, doktorantūros ir bakalauro studijose dėstomi dalykai

Asocialaus elgesio psichologija, Kriminalinio elgesio psichologija, Psichologinių tyrimų metodologija, Raidos psichologija

Apdovanojimai

2005 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos II-oji premija už vadovėlį “Raidos psichologija”

2008-2009 metų Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija (nusipelniusio mokslininko)

2013 – Nacionalinė mokslo premija

2014- savaitraštis „Veidas“ : R. Žukauskienė –  „Mini Nobelio“ laureatė psichologijos/sociologijos srityje

Tarptautinių ir Lietuvoje leidžiamų žurnalų redkolegijų narė

 • Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 2009-
 • European Journal of Developmental Psychology, 2003-
 • European Psychologist 2003-
 • International Journal of Psychology: Biopsychosocial Approach, 2007-
 • Personal Relationships 2006-
 • Emerging Adulthood (assistant editor) 2016–
 • Social Inquiry into Well-Being (Editor), 2015

Kviestinių simpoziumų organizavimas

 • Rita Zukauskienė. The developmental significance of close relationships. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany, 2009 20-25.
 • Rita Zukauskienė. Emerging  Adulthood in an European context”), 13 th European Congress of Psychology, Stockholm,  2013,

Europos psichologinių tyrimų asociacijų konferencijų organizavimas

 • XV-tos Europos teisės ir psichologijos konferencijos organizatorė, konferencijos pirmininkė, 2005m  birželio 29 – liepos 2d.
 • XIV-tos Europos raidos psichologijos konferencijos organizatorė, konferencijos pirmininkė, 2009m  rugpjūčio 18-22d.
 • XII-tos Europos paauglystės tyrimų asociacijos konferencijos organizatorė, konferencijos pirmininkė, 2010m  gegužės 12-15d. http://www.eara2010.eu/

Dalyvavimas tarptautinių programų ekspertinėje veikloje:

 • Europos komisijos FP Programos (Proritetas 7: Citizens and governance in the knowledge based society) ekspertė
 • JAV Nacionalinio mokslo fondo (NSF) tyrimų projektų vertinimas
 • Social Sciences and Humanities Research Council  (Canada) – Tyrimų projektų vertinimas

Dalyvavimas visuomeninių nepolitinių organizacijų veikloje

 • Lietuvos Psichologų asociacijos narė, 2004 – 2007,  LPA viceprezidenė
 • Tarptautinės Elgesio raidos tyrimų draugijos (ISSBD) narė, Lietuvos grupės koordinatorė
 • Europos raidos psichologų draugijos (ESDP) narė, nuo 2004 m. – ESDP Vykdomojo komiteto narė
 • Europos Paauglystės tyrimų asociacijos (EARA) narė, nuo 2008 m. – Vykdomojo komiteto narė
 • Paauglystės tyrimų asociacijos (SRA) ( JAV) narė
 • Europos nacionalinių psichologijos asociacijų federacijos (Federation of National Psychology Associations, EFPA) komiteto mokslo reikalams narė (Standing Committee on Scientific Affairs of the EFPA)
 • Psichinės sveikatos, teisės ir politikos instituto – Simon Fraser universitetas, Kanada  (Mental Health, Law, and Policy Institute at Simon Fraser  University,  Canada)   narė    http://www.sfu.ca/~mhlpi/Members/index.html

Konferencijų, seminarų organizavimas

  • Šiaurės kraštų ir Pabaltijo vasaros mokykla-konferencija “Asocialaus elgesio rizikos ir apsauginiai veiksniai” (kartu su Stokholmo universiteto profesoriumi L.R. Bergmanu). Vilnius, 2001.06. 7- 13d.
  • Tarptautinė Šiaurės kraštų ir Pabaltijo mokslinė-praktinė konferencija “Tyrimų metodologija ir statistika” (kartu su Stokholmo universiteto profesoriumi L.R. Bergmanu). 2002m. lapkričio 7-10 d.
  • Tarptautinė Šiaurės kraštų ir Pabaltijo mokslinė-praktinė konferencija “Pozityvioji psichologija ir tyrimų metodologija” (kartu su Stokholmo universiteto prof.L.R. Bergmanu), 2003m. spalio 23 – 26 d.
  • Konferencija: “Lygių galimybių įgyvendinimas – moterų karjeros švietime, moksle ir sprendimų priėmime sėkmės garantas”, 2003 m. spalio 25 d.
  • Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Tyrimų metodologija ir statistika”, 2004. 22 – 23d.
  • MRU IR Tarptautinė video konferencija ,,Pabaltijo ir Šiaurės šalyse atliekamų tyrimų metodologija ir naujausi duomenų analizės metodai’’. Dalyvauja Norvegijos Mokslo ir Technologijos instituto (NMTI), Jyvaskylos, Stokholmo, Orebro, Mykolo Romerio universitetų mokslininkai. Mykolo Romerio universitete 2007 m. balandžio 20 d
  • Tarptautinė konferencija “Longitudinių tyrimų metodologiniai aspektai, tyrinėjant pokyčius laike”. Organizatoriai: MRU Psichologijos katedra kartu su NMTI, Jyvaskylos, Stokholmo, Orebro, universitetų Psichologijos katedros, Mykolo Romerio universitete 2007 m. spalio 12-13 d.d.
  • XV-tos Europos teisės ir psichologijos konferencijos organizatorė, konferencijos pirmininkė, 2005m birželio 29 – liepos 2d.
  • XIV-tos Europos raidos psichologijos konferencijos organizatorė, konferencijos pirmininkė, 2009m  rugpjūčio 18-22dXII-tos Europos paauglystės tyrimų asociacijos konferencijos organizatorė, konferencijos pirmininkė, 2010m  gegužės 12-15d. http://www.eara2010.eu/

=======================

Metodikų adaptavimas Lietuvoje

Išvertė ir standartizavo  atsitiktinėje Lietuvos vaikų imtyje (N – 4186 vaikai) ASEBA grupės metodikas CBCL, YSR, TRF

Išvertė  NEO-PI R metodika, vertimas suderintas su autoriais, metodiką pardavinėja PAR (Psychological assessment resources)

Išvertė keletą psichologiniams tyrimams naudojamų metodikų   YPI (Youth Psychopathy Inventory), EMBU, SAQ, PSC, ir kt.

Dirbo darbo grupėje  adaptuojant PCL-R ir PCL-SV metodikas

Dirba darbo grupėje  adaptuojant SARA ir B-SAFER metodikas

Adaptuoja CAPP metodiką (Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality) http://www.gcal.ac.uk/capp/translations/index.html

APŽVALGOS/Country Reports

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.