Projektai

VYKDOMI PROJEKTAI

2020- 2023  Vaiko psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (09.3.3-LMT-K-712-17-0009) /   Navigating Through Secondary School: The Role of Friends and Parents (NAVIGATE),  http://navigate.mruni.eu

2020-2023 Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, atskleidimas: paplitimo vertinimas ir lietuviškos simuliuotos interviu platformos  (EIT) versijos  kūrimas (01.2.2-LMT-K-718-03-0067)   Uncovering Child Sexual Abuse: Assessment of Life-time Prevalence and Development of Lithuanian version of Simulated Interview Software (EIT) UNCOVABUSE, http://uncovabuse.mruni.eu/

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

2018-2021  Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai (09.3.3-LMT-K-712-01-0017) //  Go Green: Understanding the psychological mechanisms of the development of pro-environmental behavior in the context of longitudinal intervention (GOGREEN) (DOTACIJA)

2017-2019  Identity and post-traumatic growth in female survivors of intimate partner violence: the role of resilience, coping and social support (INETGRO) (Mokslininkų grupių projektas)

2015-2017  Lietuvos ir Japonijos paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida / Identity development among adolescents and emerging adults in Lithuania and Japan (IDELIJA)  (Mokslininkų grupių projektas)

2012 – 2015   Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių-ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)” (DOTACIJA) , https://www3.mruni.eu/posidev/

2010  -2009  Risktaking Online Behaviour Empowerment through Research and Training, (ROBERT) -Funded by the European Commission Safer Internet Programme and is managed and coordinated by the Council of the Baltic Sea States.  The partners are from different universities and NGO-s from Sweden, Denmark, Estonia, Germany, UK, Italy, and Russia. More information about the project at www.childcentre.info/ROBERT

2009-2011 EU Kids Online II //  ES VAIKAI INTERNETE II

2009 –  COST IS0801 Elektroninės patyčios: naujųjų technologijų negatyvaus naudojimo įveika ir pozityvaus naudojimo stiprinimas savitarpio santykiuose edukacinėje aplinkoje

2009 -2014.Research Networking Programme “European Social Cognition Network 2 (ESCON 2)”, EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION. Standing Committee for the Social Sciences (SCSS). Steering Committee member

2008-2012 Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. COST (EU).

2007 –2009 Mykolo Romerio universitetas, Lietuva ,,Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietuvoje” (registracijos Nr. C-07018), vykdomas pagal Prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis

2006 EK projektas  Daphne II 05-2/086. Pavadinimas:  “FEAR in IPV – Fatality European Assessement Review in Intimate Partner  Violence”. (1) Koordinatorė: Anna C. Baldry, Italy, Differenza Donna, Second University of Naples  (2) Partneriai: Prof. Rita Zukauskiene, Dr. Rasa Barkauskienė,  MRU Psichologijos katedra (3) Asocijuoti partneriai: Prof. Rebecca Dobash, prof. Russell Dobash, Manchester School of Law .

2006-2009 Skandinavijos ir Baltijos šalių bendras Psichologijos doktorantų ir jaunųjų mokslininkų tinklas (finansuoja NordFosk).

2006-2009 Aukščiausio lygio mokslinių centrų tinklas (Center of Excellence). UPSIDE (“Understanding of Promises and Barriers in Childhood and Adolescence”) (finansuoja NordFosk,).

2005 Europos komisijos FP6 programos tyrimų projektas  “POLITIS”, Oldenburg 2005, www.uni-oldenburg.de/politis-europe .  European Commission’s sixth framework, prioritetas 7, Citizens and governance in a knowledge based society. www.cordis.lu/citizens. Projekto pavadinimas: “An Inquiry into the Civic Participation of Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries”. Parengtas raportas “Active Civic Participation of Immigrants in Lithuania”, www.uni-oldenburg.de/ politis- europe/download/ Lithuania.pdf) (2005).

2005 EK projektas  Daphne II 04/044. Pavadinimas: “Sara TRAVELS-S” (Spousal Assault Risk Assessment: TRansfering Assessment of Violence in Europe and Locally Studying Stalking). Koordinatorė: Anna C. Baldry, Italy, Differenza Donna, Second University of Naples Partneris  1: Dr. Cristina Soeiro Teles, Instituto National de Policia e Cencias Criminais, Portugal Partneris 2: Dr. Frans Willem Winkel International Victimology Institute Tilburg, Tilburg University Partneris 3: Prof. dr. Rita Zukauskiene,  Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedra.

2005 programa ALF Rytai – Rytai . Pavadinimas:  Building a Platform in Developing Strategies to Prevent Violence against Children and Youth

2002 pagal ŠMM užsakymą, vykdant Justicijos reformą, parengė “Nusikaltusio vaiko ar jaunuolio grąžinimo į socialų gyvenimą visuomenėje koncepciją”.

2001, 2002, 2003 bendradarbiavimo tinklų, remiant Nordic Grant Scheme and NorFA, vadovė, koordinatorė.

2002-2003 “Lygių galimybių įgyvendinimas – moterų karjeros švietime, moksle ir sprendimų priėmime sėkmės garantas”, 2003 m. spalio 25 d.  (Lietuvos UNESCO programa 2002-2003)

 

1996 – 1998 Tyrimų programa “Agresyvaus elgesio vaikystėje ir paauglystėje ypatumai” (Research Support Scheme, Prague, RSS No. 128/1966).

1999 – 2000 “Jaunų žmonių ateities tikslai ir vertybės keičiantis socialinei sistemai” (Jaunojo tyrėjo grantas, finansuotas John Jacobs fondo).

1999, 2002, 2003 – Mokslinių tiriamųjų darbų, finansuotų iš Valstybinio moklso ir studijų fondo, vadovė:

  1. 373 (1999-03-01) Šeimos ir bendraamžių įtaka vaikų ir paauglių agresyvaus elgesio raidai t
  2. T-558 (2002-03-01) Vaikų ir jaunimo globos namų auklėtinių emocinės ir pažintinės raidos ypatumai
  3. T-17 (2003-01-01) Lietuvos vaiku ir paaugliu emociniu ir elgesio problemu rysys su tevu socialine-ekonomine padetimi
  4. T-17 /2A-2 (2003-04-29) Raidos psichopatologija

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.